SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Dni obce Čelovce - Deň detí
Fotogaléria - do roku 2022
Fotogaléria - do roku 2022
Výročná hasičská schôdza 2022
Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2015
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
22.2.2023
ukončenie zmluvy o dielo
Gasko XTech s.r.o.
Detail zmluvy 5
Číslo 5
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 1 IČO 00690597
Zmluvná strana 2 Gasko XTech s.r.o.
Názov Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
Predmet ukončenie zmluvy o dielo
Dátum uzavretia 22.2.2023
Dátum zverejnenia 22.2.2023
Dátum účinnosti 23.2.2023
20.2.2023
prevádzka vodovodu
VODANAŠA
Detail zmluvy 4
Číslo 4
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 1 IČO 00690597
Zmluvná strana 2 VODANAŠA
Zmluvná strana 2 IČO 42086094
Názov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Predmet prevádzka vodovodu
Cena 0,00 EUR
Dátum uzavretia 20.2.2023
Dátum zverejnenia 20.2.2023
Dátum účinnosti 21.2.2023
3.1.2023
príspevok pre denný stacionár
ANGELO,n.o.
Detail zmluvy 3
Číslo 3
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 ANGELO,n.o.
Názov Zmluva
Predmet príspevok pre denný stacionár
Cena 15,00 EUR
Dátum uzavretia 3.1.2023
Dátum zverejnenia 3.1.2023
Dátum účinnosti 4.1.2023
12.12.2022
Prevod výpočtovej techniky do vlastníctva obce
DataCentrum elektronizácie územnej samospravy Slovenska DEUS
Detail zmluvy 1
Číslo 1
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samospravy Slovenska DEUS
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Prevod výpočtovej techniky do vlastníctva obce
Cena 0,00 EUR
Dátum uzavretia 12.12.2022
Dátum zverejnenia 12.12.2022
Dátum účinnosti 13.12.2022
2.12.2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy 2
Číslo 2
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Názov Dodatok k Zmluve 1/2023
Predmet Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Cena 0,00 EUR
Dátum uzavretia 2.12.2022
Dátum zverejnenia 2.12.2022
Dátum účinnosti 3.12.2022
5.9.2022
Wifi pre teba v obci Čelovce
WI-NET s.r.o.
Detail zmluvy 2/08/2022
Číslo 2/08/2022
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 WI-NET s.r.o.
Názov Zmluva o dodaní tovarov
Predmet Wifi pre teba v obci Čelovce
Cena 13 632,00 EUR
Dátum uzavretia 24.8.2022
Dátum zverejnenia 5.9.2022
Dátum účinnosti 6.9.2022
Dátum ukončenia 30.9.2023
Uzatvoril Ján Kožlej
15.8.2022
realizácia aktivačnej činnosti
UPSVAR Prešov
Detail zmluvy 22/37/012/92
Číslo 22/37/012/92
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 UPSVAR Prešov
Názov Dohoda
Predmet realizácia aktivačnej činnosti
Dátum uzavretia 11.8.2022
Dátum zverejnenia 15.8.2022
Dátum účinnosti 16.8.2022
Dátum ukončenia 31.8.2023
Uzatvoril Ján Kožlej
21.7.2022
audit účtovnej závierky
Ing. Lipka Marek
Detail zmluvy 1/07/2022
Číslo 1/07/2022
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Ing. Lipka Marek
Zmluvná strana 2 IČO 35279621
Názov Zmluva - Audit
Predmet audit účtovnej závierky
Cena 400,00 EUR
Dátum uzavretia 20.7.2022
Dátum zverejnenia 21.7.2022
Dátum účinnosti 21.7.2022
Dátum ukončenia 31.12.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
4.7.2022
Poskytnutie úveru bankou klientovi obci Čelovce na stavbu ,,Amfiteáter v obci Čelovce". Terminovaný úver.
Prima banka Slovensko, a.s
Detail zmluvy 40/008/22
Číslo 40/008/22
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy
Predmet Poskytnutie úveru bankou klientovi obci Čelovce na stavbu ,,Amfiteáter v obci Čelovce". Terminovaný úver.
Cena 26 675,06 EUR
Dátum uzavretia 4.7.2022
Dátum zverejnenia 4.7.2022
Dátum účinnosti 5.7.2022
Dátum ukončenia 4.7.2023
Uzatvoril Ján Kožlej
13.6.2022
GP č.54/2017 zo dňa 21.07.2017 úradne overeného dňa 08.08.2017 pod č.G1-1307/17 zamerané a rozdelené nasledovne.
SPF-SR
Detail zmluvy 024512021-PKZP-K40258/21.00
Číslo 024512021-PKZP-K40258/21.00
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 SPF-SR
Zmluvná strana 2 IČO 17335345
Názov Zmluva o prevode vlastníctva
Predmet GP č.54/2017 zo dňa 21.07.2017 úradne overeného dňa 08.08.2017 pod č.G1-1307/17 zamerané a rozdelené nasledovne.
Dátum uzavretia 25.4.2022
Dátum zverejnenia 13.6.2022
Dátum účinnosti 14.6.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
10.6.2022
spolupráca zmluvných strán pri budovaní optickej siete v obci Čelovce
WI-NET s.r.o.
Detail zmluvy 2/05/2022
Číslo 2/05/2022
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 WI-NET s.r.o.
Názov Rámcová zmluva
Predmet spolupráca zmluvných strán pri budovaní optickej siete v obci Čelovce
Dátum uzavretia 12.5.2022
Dátum zverejnenia 10.6.2022
Dátum účinnosti 11.6.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
Poznámka Platnosť zmluvy do: 20 rokov
25.5.2022
záväzok dodávateľa dodať a vybudovať bezplatné WiFi pripojenie pre občanov a návštevníkov obce Čelovce
WI-NET s.r.o.
Detail zmluvy 1/05/2022
Číslo 1/05/2022
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 WI-NET s.r.o.
Názov Zmluva o dodaní tovarov
Predmet záväzok dodávateľa dodať a vybudovať bezplatné WiFi pripojenie pre občanov a návštevníkov obce Čelovce
Cena 13 668,00 EUR
Dátum uzavretia 23.5.2022
Dátum zverejnenia 25.5.2022
Dátum účinnosti 26.5.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
16.5.2022
V k.ú. obce Čelovce okres Prešov pozemky vo vlastníctve SR spravované SPF-bezodplatný prevod do vlastníctva obce
SPF-SR
Detail zmluvy 00115/2022-PKZO-K40002/22.00
Číslo 00115/2022-PKZO-K40002/22.00
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 SPF-SR
Zmluvná strana 2 IČO 17335345
Názov Zmluva o bezplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme obce
Predmet V k.ú. obce Čelovce okres Prešov pozemky vo vlastníctve SR spravované SPF-bezodplatný prevod do vlastníctva obce
Dátum uzavretia 25.4.2022
Dátum zverejnenia 16.5.2022
Dátum účinnosti 17.5.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
10.5.2022
vypracovanie a dodanie objednávateľovi kompletnú projektovú dokumentáciu na MŠ pre 25 deti pre (DÚR)
STAVOPROJEKT, s.r.o.,
Detail zmluvy 1/2022
Číslo 1/2022
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 STAVOPROJEKT, s.r.o.,
Zmluvná strana 2 IČO 31705286
Názov Zmluva o dielo
Predmet vypracovanie a dodanie objednávateľovi kompletnú projektovú dokumentáciu na MŠ pre 25 deti pre (DÚR)
Cena 5 400,00 EUR
Dátum uzavretia 9.5.2022
Dátum zverejnenia 10.5.2022
Dátum účinnosti 11.5.2022
Dátum ukončenia 31.8.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
9.5.2022
je záväzok poskytovateľa poskytnúť dotáciu v sume 3.000,-€
DHZ SR
Detail zmluvy 322 0798
Číslo 322 0798
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 DHZ SR
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DHZ SR
Predmet je záväzok poskytovateľa poskytnúť dotáciu v sume 3.000,-€
Cena 3 000,00 EUR
Dátum uzavretia 9.5.2022
Dátum zverejnenia 9.5.2022
Dátum účinnosti 10.5.2022
Dátum ukončenia 31.8.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
25.3.2022
sprevádzkovať prepojenie zmluv z www.obeccelovce.sk na centrálny register zmlúv ,,CRZ"
Galileo Corporation s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Galileo Corporation s.r.o.
Názov Zmluva o prepojení zmlúv
Predmet sprevádzkovať prepojenie zmluv z www.obeccelovce.sk na centrálny register zmlúv ,,CRZ"
Cena 350,00 EUR
Dátum uzavretia 22.3.2022
Dátum zverejnenia 25.3.2022
Dátum účinnosti 26.3.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
14.3.2022
činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto zmluvy.
Úrad práce soc.veci a rodiny Prešov
Detail zmluvy 22/37/010/6
Číslo 22/37/010/6
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Úrad práce soc.veci a rodiny Prešov
Názov Dohoda č.22/37/010/6
Predmet činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto zmluvy.
Dátum zverejnenia 14.3.2022
Dátum účinnosti 15.3.2022
Dátum ukončenia 31.3.2023
Uzatvoril Ján Kožlej
11.3.2022
záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s realizáciou projektu Wifi pre Teba v obci Čelovce
Miriam Kuliková
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Miriam Kuliková
Zmluvná strana 2 IČO 54 191 211
Názov Zmluva o poskytovaní služby
Predmet záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s realizáciou projektu Wifi pre Teba v obci Čelovce
Cena 300,00 EUR
Dátum zverejnenia 11.3.2022
Dátum účinnosti 12.3.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
7.3.2022
zhotovenie diela - stavby k zákazke: Amfiteáter v obci Čelovce
HAMEX, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 HAMEX, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36457949
Názov Nová - Zmluva o dielo
Predmet zhotovenie diela - stavby k zákazke: Amfiteáter v obci Čelovce
Cena 36 268,37 EUR
Dátum zverejnenia 7.3.2022
Dátum účinnosti 8.3.2022
Dátum ukončenia 31.12.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
1.3.2022
dohoda na zmene a doplnení nasledovných ustanovení zakladnej zmluvy
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy Dodatok 1/2022
Číslo Dodatok 1/2022
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Názov Dodatok 1/2022 k zmluve u poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet dohoda na zmene a doplnení nasledovných ustanovení zakladnej zmluvy
Cena 9,00 EUR
Dátum zverejnenia 1.3.2022
Dátum účinnosti 1.3.2022
Dátum ukončenia 31.12.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.