SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Fotogaléria - do roku 2022
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2016
Fašiangy 2024
Jesenné upratovanie - december 2022
Dni obce Čelovce - otvorenie amfiteátra
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2017

KNIŽNÁ SKRINKA v autobusovej zastávke

 

Milí Čelovčania,

počuli ste už o projekte Knižná búdka? Tento projekt funguje v mnohých mestách a dedinkách Slovenska, ide o spôsob zdieľania kníh.

S radosťou vám predstavujeme  Knižnú skrinku, ktorá bola osadená v našej autobusovej zastávke.

Bude slúžiť obyvateľom obce Čelovce ako prenosná knižnica, keďže naša obecná knižnica už nefunguje. 

Fungovanie knižnej skrinky je veľmi jednoduché - ak vás nejaká kniha zaujme, požičajte si ju, prečítajte a následne vráťte, alebo vymeňte za inú.

Ideálne takú, ktorá má pre vás význam a hodnotu, o ktorú sa chcete podeliť. Na svete je množstvo prekrásnych hodnotných knižných titulov - pomôžme im dostať sa do obehu!

 

Knižná skrinka bola osadená s láskou, pristupujte k nej, prosím, tiež láskavo.

Prajeme príjemné čítanie

 

Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022

Dobrovoľný hasičský zbor Čelovce

Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022.

Hasičská jednotka obce DHZO:

Starosta obce Ján Kožlej, poslanci obce ( obdobie 2010 - 2014 ) a dobrovoľníci Viktor Kožlej, Michal Partila, Dávid Šinglár a další kolektív dobrovoľníkov zriadili pre obec v rokoch 2010 - 2022 hasičskú jednotku obce DHZO Čelovce. Stali sme sa súčasťou celoplošného rozmiestneia síl a prostriedkov na území SR.  Stali sme sa čakateľmi na priradenie dotácii a čakateľmi na priradenie hasičkej techniky: IVECO a protipovodňový vozík. Činnosť hasičskej jednotky bola riadená operačným strediskom HaZZ pre ktorých sme boli funkčná, zodpovedná a schopná hasičská jednotka. Za našu činnosť a súčasť v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov nám Ministerstvo vnútra odovzdalo v roku 2015 Hasičské IVECO a protipovodňový vozík.

Splňali sme každoročne všetky podmienky pre správne fungovanie DHZO tu je niekoľko z nich: zabezpečili sme školenie pre 10 členov s povinným absolvovaním školenia: základná príprava Hasičkej jednotky, absolvovanie veliteľských skúšok ( Stanislav Kožlej, Michal Partila ). Absolvovanie školení: obsluha hasičského IVECA a pritipovodňového vozíka, absolvovanie kurzu strojníka, Vodič Iveca s platným "C" preukazom a psyhotestami.  Absolnovanie školenia pre člena hasičskej jednotky na právo prednostnej jazdy: používanie svetelnej a zvukovej signalizácie. Školenia obsluha hasičekej techniky.  Účasť na taktIckých cvičeniach hasičkej jednotky, účasť na odborných a taktických školeniach. Funkčnosť a starostlivosť o vybavenie hasičkšej techniky v obci. 

Prvá hasičská jednotka obce Čelovce:

Velitelia :

Michal Partila, Stanislav Kožlej

Strojníci:

David Šinglár, Patrtik Partila

členovia hasičkej jednotky:

Samuel Pankuch, Vladimír Rokyta, Lukáš Lukáč, Peter Gdovin,  Tomáš Mazur, Viktor Kožlej.

                                            

Dobrovoľná požiarna ochrana DHZ Čelovce:

Podľa záznamov 80. -te a  90- te roky roky DHZ Čelovce  viedol Slavomír Nazarej a kolektív hašičov.  V roku 1998 prevzdal hasičstvo v obci Rastilsav Partila a veliteľ Marek Gdovin. (  Rastislav Partila predseda DHZ 1998 - 2006 ).  Neskôr nastúpila nová generácia mladých dobrovoľníkov pod vedením predsedu Tomáša Končára v roku 2006 ( prededa DHZ v rokoch 2006 - 2012 ).   V roku 2010 nastúpila nová generácia mladých hasičov a začalo sa s taktickou a zásahovou činnosťou. Tomáš Končár odovzdal predsedníctvo  DHZ v roku 2012,  Marek Gdovin bol  veliteľom DHZ Čelovce (  veliteľ DHZ 1998 - 2019 ).  Dobrovoľných hasičov a novo vzniknutú hasičskú jednotku obce Čelovce  viedol do roku 2022 Viktor Kožlej.  (  predseda DHZ 2012 - 2022 ).

záznamy z výročných správ DHZ Čelovce:

2006 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 7 pohárových súťažiach. Zúčastnili sme sa súťaže pre dorastencov.

2007 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 5 pohárových súťažiach.

2008 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 7 pohárových súťažiach.

2009 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 6 pohárových súťažiach.

2010 - Náš dobrovoľný hasičský zbor začiatkom leta 2010, aktívne pomáhal obyvateľom mesta Prešov pri záplavách na uliciach Škultétyho a Budovateľská. Od piatku do pondelka rána sme neprestajne čerpali ľudom vodu z ich zatopených pivníc.

2010 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 2 pohárových súťažiach.

2011 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 1 pohárovej súťaži.

2012 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 4 pohárových súťažiach.

2013 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 8 pohárových súťažiach.

2014 - Náš dobrovoľný hasičský zbor 2. 8 2014 bol nápomocný pri požiari v obci Chmeľovec, kde horela stodola. Hasili sme horiacu stodolu, zachraňovali sme zbytok majetku, dopĺňali sme hadicovým vedením vodu do cisterien pre profesionálov. Pomáhali sme profesionálom s odpratávaním zhoreného materiálu a nájdením a likvidáciou ohniska.

2014 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 10 pohárových súťažiach.

2015 - V marci sme zasahovali pri malom požiari v našom katastri, kde horela suchá tráva, koncom marca sme zasahovali na ceste smerom z Podhrabiny do Čeloviec kedy po búrke boli na ceste spadnuté stromy. V septembri sme boli prizvaní k zásahu na Podhrabinu kde horel kamión.  V októbri v nočných hodinách sme boli prizvaní na pomoc pri riadení cestnej premávky na  „kopci Petič“ cesta smerom Hanušoviec na Lipníky, kde bola dopravná nehoda v neprehľadnej zákrute.

2015 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor začiatkom júna 2015 počas akcie MDD v Čelovciach poskytol ukážku hasenia požiaru prostredníctvom hasičskej peny a ukážku hasičskej techniky.

2015 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor zorganizoval v lete 2015 v katastri obce Čelovce súťaž: “Čelovský pohár“  hasičská súťaž na “Hančovej“.

2015 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 7 pohárových súťažiach. Dňa 26. júla 2015 na hasičskej súťaži v Župčanoch sme urobili náš časový rekord v hasičskom útoku na sklápacie terče: 19,27 s.

2016 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor začiatkom júna 2016 počas akcie MDD v Čelovciach poskytol ukážku hasenia požiaru prostredníctvom hasičskej peny a ukážku hasičskej techniky.

2016 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor zorganizoval koncom leta 2016 v katastri obce Čelovce súťaž: “Čelovský pohár“  hasičská súťaž na “Hančovej“.

2016 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 7 pohárových súťažiach.

2017 - V spolupráci s OR HaZZ na Delni v Prešove sme sa 18.septembra zúčastnili na taktickom cvičení zameranom na využitie protipovodňového vozíka, stavali sme protipovodňový val.

2017 - Koncom októbra 2017 náš dobrovoľnícky hasičský zbor zúčastnil taktického cvičenia v obci Lipníky, kde išlo o požiar lesného porastu. Spolu s ďalšími dobrovoľnými hasičmi okrsku Lipníky sme úspešne ukončili toto cvičenie.

2017 - Koncom októbra sme boli vyzvaní na odstránenie spadnutých stromov Podhrabine, kde sme našou technikou odstránili padnuté stromy cez cestnú komunikáciu

2017 - Koncom apríla 2017 sme boli povolaní na ukážku hasenia požiaru a ukážku hasičskej techniky v mestskej časti Ťahanovce – Košice.  

2017 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor začiatkom júna 2017 počas akcie MDD v Čelovciach poskytol ukážku hasenia požiaru prostredníctvom hasičskej peny a ukážku hasičskej techniky.

2017 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor zorganizoval v lete 2017 v katastri obce Čelovce súťaž: “Čelovský pohár“  hasičská súťaž na “Hančovej“.

2017 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 8 pohárových súťažiach.

2018 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor začiatkom júna 2018 počas akcie MDD v Čelovciach poskytol ukážku hasenia požiaru prostredníctvom hasičskej peny a ukážku hasičskej techniky.

2018 - V mesiaci február sme boli vyzvaní na odstránenie spadnutých stromov Podhrabine, kde sme našou technikou odstránili padnuté stromy cez cestnú komunikáciu.

2018 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 4 pohárových súťažiach.

2019 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor bol povolaný začiatkom januára 2019 na pomoc pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity na Orave. Naši členovia Dávidovi Šinglár a Patrik  Partila sa tejto akcie zúčastnili a svojou pomocou pomohli s ostatnými členmi obyvateľom Oravy.

2019 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor koncom júna 2019 pomáhal pri odčerpávaní zatopených stidní po prívalových dažďoch v obci Chmeľov.

2019 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor bol celkovo 3x v roku 2019 vyzvaní na odstránenie spadnutých stromov na ceste z Podhrabiny do Čeloviec.

2019 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 3 pohárových súťažiach.

2020 – 2021 - Počas celoštátneho testovania obyvateľov sme boli nápomocný pri príprave priestorov v našej obci.

2021 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor bol povolaný na pomoc obyvateľom Malý Šariš pri odstraňovaní následkov povodní v mesiaci júl 2021. Pomáhali sme celý deň do neskorých nočných hodín obyvateľom odčerpať z ich zatopených domov a pivníc vodu.

2022 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil taktického cvičenia spolu s dobrovoľnými hasičmi v okrsku Lipníky. Taktické cvičenie bolo zamerané pre diaľkovú dopravu vody pri hasení lesného požiaru v katastri obce Chmeľov.

2022 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor počas akcie MDD v Čelovciach poskytol ukážku hasenia požiaru prostredníctvom hasičskej peny a ukážku hasičskej techniky.

zapísal: Viktor Kožlej, predseda DHZ

Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022
Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.