SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Fotogaléria - do roku 2022
Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022
Naša dedinka
Veľkonočná výzdoba 2023
Jesenné upratovanie - december 2022
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2017

KNIŽNÁ SKRINKA v autobusovej zastávke

 

Milí Čelovčania,

počuli ste už o projekte Knižná búdka? Tento projekt funguje v mnohých mestách a dedinkách Slovenska, ide o spôsob zdieľania kníh.

S radosťou vám predstavujeme  Knižnú skrinku, ktorá bola osadená v našej autobusovej zastávke.

Bude slúžiť obyvateľom obce Čelovce ako prenosná knižnica, keďže naša obecná knižnica už nefunguje. 

Fungovanie knižnej skrinky je veľmi jednoduché - ak vás nejaká kniha zaujme, požičajte si ju, prečítajte a následne vráťte, alebo vymeňte za inú.

Ideálne takú, ktorá má pre vás význam a hodnotu, o ktorú sa chcete podeliť. Na svete je množstvo prekrásnych hodnotných knižných titulov - pomôžme im dostať sa do obehu!

 

Knižná skrinka bola osadená s láskou, pristupujte k nej, prosím, tiež láskavo.

Prajeme príjemné čítanie

 

A
A
A

Historické pamiatky

                                                                  Kultúrne pamiatky

                Na území obce Čelovce sú v Ústrednom  zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľností národných kultúrnych pamiatok evidované dve kultúrne pamiatky. Prvou je evanjelický románsko – gotický kostol z konca 13. storočia nachádzajúci sa v severnej zastavanej časti územia obce.Klenba jeho presbytéria   je z roku 1579. Kostol bol v roku 1788 prestávaný a neskôr pribudli gotické architektonické detaily. Kamenná krstiteľnica je zo 14. storočia a epitaf z konca 17. storočia. Stavba kostola so svojím areálom je chránená NKP.

              Pozornosť si zaslúžia klasická kúria z konca 18. storočia a tiež náhrobná kaplnka z 30. rokov 19. storočia ale aj voľné stojace kríže na území obce, ktoré sú vždy pamätníkmi miestnych udalosti v histórii obce a aj keď nie sú zapísané v zozname pamiatkového fondu kultúrnych pamiatok sú súčasťou kultúrneho dedičstva obce a ako takým je im potrebné venovať primeranú ochranu a zveľaďovanie.

Viac o národnej kultúrnej pamiatke - viď. link:  https://apsida.sk/c/5300/celovce

Vývin sídla – názov obce

1355  –   Czel Coppirintia

1402  –   Celfalua

1786  –   Cschelowce – (maď. Cselfalu).

                Obec vznikla v polovici 14. storočia zemianskou kolonizáciou, pri ktorej v roku 1355 Pavol Czely (Čel) a jeho bratia Štefan, Andrej a Ladislav získali právo na zaľudnenie oblasti od  chotára obce až po lesy v okolí Tople. Od ich mena je odvodený aj názov obce – Čelovce. Podľa písomných záznamov majetky v obci postupne vlastnili aj iné zemianske rodiny. V roku  1427 rodina Varjú, 1562 rodina Ormány, 1612 rodina Fejerváry, 1625 rodina Sztankay, 1630 rodina Zimmermann, 1769 rodina Pulszky. Rodiny Zimmermann a Pulszky odvádzajú od obce aj svoj predikát. Poslednými vlastníkmi boli členovia rodiny Kőrtvellyessy.

              V obci sa nachádzali dve zemianske kúrie (kaštiele). Staršia asi 300 ročná sa nachádzala približne v priestoroch nového katolíckeho kostola, pri výstavbe ktorého sa našli aj zvyšky základov kúrie. Táto kúria je zakreslená ešte v katastrálnej mape z roku 1875; zbúrali ju pred koncom 19. storočia.

Mladšia kúria, ktorá bola zbúraná po 2. svetovej vojne, sa nachádzala v hornej časti obce pred bývalým majerom.  

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.