SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Fotogaléria - do roku 2022
Fotogaléria - do roku 2022
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2015
Fotogaléria - do roku 2022
Odovzdanie hasičského auta 2015
Fotogaléria - do roku 2022

KNIŽNÁ SKRINKA v autobusovej zastávke

 

Milí Čelovčania,

počuli ste už o projekte Knižná búdka? Tento projekt funguje v mnohých mestách a dedinkách Slovenska, ide o spôsob zdieľania kníh.

S radosťou vám predstavujeme  Knižnú skrinku, ktorá bola osadená v našej autobusovej zastávke.

Bude slúžiť obyvateľom obce Čelovce ako prenosná knižnica, keďže naša obecná knižnica už nefunguje. 

Fungovanie knižnej skrinky je veľmi jednoduché - ak vás nejaká kniha zaujme, požičajte si ju, prečítajte a následne vráťte, alebo vymeňte za inú.

Ideálne takú, ktorá má pre vás význam a hodnotu, o ktorú sa chcete podeliť. Na svete je množstvo prekrásnych hodnotných knižných titulov - pomôžme im dostať sa do obehu!

 

Knižná skrinka bola osadená s láskou, pristupujte k nej, prosím, tiež láskavo.

Prajeme príjemné čítanie

 

A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
25.3.2022
sprevádzkovať prepojenie zmluv z www.obeccelovce.sk na centrálny register zmlúv ,,CRZ"
Galileo Corporation s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Galileo Corporation s.r.o.
Názov Zmluva o prepojení zmlúv
Predmet sprevádzkovať prepojenie zmluv z www.obeccelovce.sk na centrálny register zmlúv ,,CRZ"
Cena 350,00 EUR
Dátum uzavretia 22.3.2022
Dátum zverejnenia 25.3.2022
Dátum účinnosti 26.3.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
14.3.2022
činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto zmluvy.
Úrad práce soc.veci a rodiny Prešov
Detail zmluvy 22/37/010/6
Číslo 22/37/010/6
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Úrad práce soc.veci a rodiny Prešov
Názov Dohoda č.22/37/010/6
Predmet činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto zmluvy.
Dátum zverejnenia 14.3.2022
Dátum účinnosti 15.3.2022
Dátum ukončenia 31.3.2023
Uzatvoril Ján Kožlej
11.3.2022
záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s realizáciou projektu Wifi pre Teba v obci Čelovce
Miriam Kuliková
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Miriam Kuliková
Zmluvná strana 2 IČO 54 191 211
Názov Zmluva o poskytovaní služby
Predmet záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s realizáciou projektu Wifi pre Teba v obci Čelovce
Cena 300,00 EUR
Dátum zverejnenia 11.3.2022
Dátum účinnosti 12.3.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
7.3.2022
zhotovenie diela - stavby k zákazke: Amfiteáter v obci Čelovce
HAMEX, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 HAMEX, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36457949
Názov Nová - Zmluva o dielo
Predmet zhotovenie diela - stavby k zákazke: Amfiteáter v obci Čelovce
Cena 36 268,37 EUR
Dátum zverejnenia 7.3.2022
Dátum účinnosti 8.3.2022
Dátum ukončenia 31.12.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
1.3.2022
dohoda na zmene a doplnení nasledovných ustanovení zakladnej zmluvy
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy Dodatok 1/2022
Číslo Dodatok 1/2022
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Názov Dodatok 1/2022 k zmluve u poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet dohoda na zmene a doplnení nasledovných ustanovení zakladnej zmluvy
Cena 9,00 EUR
Dátum zverejnenia 1.3.2022
Dátum účinnosti 1.3.2022
Dátum ukončenia 31.12.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
28.2.2022
zmena znenia 1.bodu IV.článku ku kúpnej zmluve zo dňa 16.12.2021
Michal Krzák
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Michal Krzák
Názov Dodatok č.1 Ku zmluve zo dňa 16.12.2022
Predmet zmena znenia 1.bodu IV.článku ku kúpnej zmluve zo dňa 16.12.2021
Cena 50 000,00 EUR
Dátum zverejnenia 28.2.2022
Dátum účinnosti 1.3.2022
Dátum ukončenia 31.8.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
27.1.2022
Dodatok č.2 k zmluve uzatvorenej dňa 21.12.2017
E-cycling s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 E-cycling s.r.o.
Názov Dodatok č.2 k zmluve uzatvorenej dňa 21.12.2017
Predmet Dodatok č.2 k zmluve uzatvorenej dňa 21.12.2017
Dátum zverejnenia 27.1.2022
Dátum účinnosti 28.1.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
Poznámka Platnosť zmluvy do: na dobu určitú a to do času splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich
10.1.2022
Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavbu: Čelovce-Kanalizácia a ČOV
P-Projektplus
Detail zmluvy 1/10/2021
Číslo 1/10/2021
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 P-Projektplus
Názov Zmluva o dielo
Predmet Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavbu: Čelovce-Kanalizácia a ČOV
Cena 14 311,90 EUR
Dátum uzavretia 27.10.2021
Dátum zverejnenia 10.1.2022
Dátum účinnosti 11.1.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
20.12.2021
odplatný prevod vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam
Michal Krzák
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Michal Krzák
Názov Kúpna zmluva
Predmet odplatný prevod vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam
Cena 50 000,00 EUR
Dátum zverejnenia 20.12.2021
Dátum účinnosti 21.12.2021
Dátum ukončenia 31.12.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
29.11.2021
Je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) Čelovce-Vodovod-1.etapa
Gasko XTech s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Gasko XTech s.r.o.
Názov ZMLUVA O DIELO
Predmet Je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) Čelovce-Vodovod-1.etapa
Cena 214 787,87 EUR
Dátum zverejnenia 29.11.2021
Dátum účinnosti 30.11.2021
Uzatvoril Ján Kožlej
Poznámka Platnosť zmluvy do: na dobu určitú a to do času splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich
3.11.2021
DEUS prenecháva do vlastníctva a Používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovú techniku, aktuálne nachádzajúcu sa v priestoroch Používateľa, určenú čo do druhu a počtu v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Zoznam výpočtovej techniky
DataCentrum elektronizácie územnej samospravy Slovenska DEUS
Detail zmluvy ZLP-VT-2021-0072
Číslo ZLP-VT-2021-0072
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samospravy Slovenska DEUS
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet DEUS prenecháva do vlastníctva a Používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovú techniku, aktuálne nachádzajúcu sa v priestoroch Používateľa, určenú čo do druhu a počtu v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Zoznam výpočtovej techniky
Cena 100,00 EUR
Dátum zverejnenia 3.11.2021
Dátum účinnosti 4.11.2021
Dátum ukončenia 31.12.2022
Uzatvoril Ján Kožlej
7.10.2021
o zrušení spoluvlastníctva k pozemku
Juraj Biroš -Čelovce 19
Detail zmluvy NZ 31047/2021
Číslo NZ 31047/2021
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Juraj Biroš -Čelovce 19
Názov Notárska zápisnica - odpis
Predmet o zrušení spoluvlastníctva k pozemku
Cena 0,00 EUR
Dátum zverejnenia 7.10.2021
Dátum účinnosti 8.10.2021
Dátum ukončenia 8.10.2021
Uzatvoril Ján Kožlej
7.9.2021
článok č.1
E-cyling s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 E-cyling s.r.o.
Názov Zmluve o zabezpečení uzatvorenej 21.12.2017 s odpadmi
Predmet článok č.1
Dátum zverejnenia 7.9.2021
Dátum účinnosti 7.9.2021
Uzatvoril Ján Kožlej
15.7.2021
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK
PSK
Detail zmluvy 1162/2021/OPR
Číslo 1162/2021/OPR
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 PSK
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK
Cena 1 000,00 EUR
Dátum zverejnenia 15.7.2021
Dátum účinnosti 16.7.2021
Dátum ukončenia 31.8.2021
Uzatvoril Ján Kožlej
8.7.2021
Spracovanie a dodanie PD pre Stavebné povolenie na stavbu ,,Čelovce-IBV Záhumnie - prístupové komunikácie" podľa dohodnutých podmienok podmienok
STAVOPROJEKT, s.r.o.,
Detail zmluvy 21054
Číslo 21054
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 STAVOPROJEKT, s.r.o.,
Zmluvná strana 2 IČO 31705286
Názov Zmluva o dielo
Predmet Spracovanie a dodanie PD pre Stavebné povolenie na stavbu ,,Čelovce-IBV Záhumnie - prístupové komunikácie" podľa dohodnutých podmienok podmienok
Cena 6 900,00 EUR
Dátum zverejnenia 8.7.2021
Dátum účinnosti 9.7.2021
Uzatvoril Ján Kožlej
29.6.2021
Odkúpenie pozemku obcou p.č.KN-E 209/216 kat.úz.Čelovce od vlastníka Pavol Džačovsky, 080 06 Ľubotice
Džačovský Pavol
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Džačovský Pavol
Názov Kúpna zmluva
Predmet Odkúpenie pozemku obcou p.č.KN-E 209/216 kat.úz.Čelovce od vlastníka Pavol Džačovsky, 080 06 Ľubotice
Cena 500,00 EUR
Dátum zverejnenia 29.6.2021
Dátum účinnosti 30.6.2021
Dátum ukončenia 2.7.2021
Uzatvoril Ján Kožlej
24.6.2021
Kúpa pozemkov od Štefana Šimka, Čelovce 53, 082 14 Pušovce
Štefan Šimko
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Štefan Šimko
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpa pozemkov od Štefana Šimka, Čelovce 53, 082 14 Pušovce
Cena 3 500,00 EUR
Dátum zverejnenia 24.6.2021
Dátum účinnosti 25.6.2021
Dátum ukončenia 30.6.2021
Uzatvoril Ján Kožlej
18.5.2021
poskytovanie dotácie z prostriedkov DPO SR
DPO SR
Detail zmluvy 321 0912
Číslo 321 0912
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 DPO SR
Názov Zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov DPO SR
Predmet poskytovanie dotácie z prostriedkov DPO SR
Cena 3 000,00 EUR
Dátum zverejnenia 18.5.2021
Dátum účinnosti 19.5.2021
Dátum ukončenia 31.8.2021
Uzatvoril Ján Kožlej
12.3.2021
je bezplatný prevod vlastníctva k pozemkom uvedených v tabuľke
SPF-SR
Detail zmluvy 05318/2020-PKZO-K40031/20.00
Číslo 05318/2020-PKZO-K40031/20.00
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 1 IČO 00690597
Zmluvná strana 2 SPF-SR
Zmluvná strana 2 IČO 17335345
Názov Zmluva o bezplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec
Predmet je bezplatný prevod vlastníctva k pozemkom uvedených v tabuľke
Dátum zverejnenia 12.3.2021
Dátum účinnosti 13.3.2021
Uzatvoril Ján Kožlej
5.1.2021
prenájom poľnohospodárskej pôdy
AGROFARMA Lukáč, s.r.o.
Detail zmluvy 55
Číslo 55
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 AGROFARMA Lukáč, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 52125777
Názov Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy
Predmet prenájom poľnohospodárskej pôdy
Cena 5,60 EUR
Dátum zverejnenia 5.1.2021
Dátum účinnosti 5.1.2021
Dátum ukončenia 1.1.2031
Uzatvoril Ján Kožlej
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.